ไทย ย้ำ‼️อาเซียนบวกสามสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ เชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ

696

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 23 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนจากทั้ง 10 ประเทศ พร้อมประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และนายกรัฐมนตรีจีน เข้าร่วมประชุม

ไทย ย้ำ‼️อาเซียนบวกสามสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ เชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ
ไทย ย้ำ‼️อาเซียนบวกสามสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ เชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ

ผู้นำทั้ง 3 ประเทศมีเวียดนาม สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่น เห็นพ้องต้องกันร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และการยกระดับความร่วมมือของ ASEAN+3 ในอนาคตต่อไป

นายกรัฐมนตรี พร้อมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก และประชาคมเอเชียตะวันออกที่แข็งแกร่ง มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ พร้อมเสนอ 3 แนวทาง ดังนี้

เสริมสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืน

สร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้โดยเร็ว และมีรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตต่อไปในระยะยาว โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะ MSMEs และ Start-ups

สานต่อการเสริมสร้างความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ ด้านความเชื่อมโยงด้านดิจิทัล

Comments
Loading...