Monthly Archives

มกราคม 2021

โปรดเกล้าฯพระราชทานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่กระทรวงสาธารณสุข

โปรดเกล้าฯพระราชทานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่กระทรวงสาธารณสุข

นายกฯเผยอยากมุ่งสร้าง “บ้านหลังใหม่” ที่มั่นคงปลอดภัยไว้ให้ลูกหลาน

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้ “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม” สะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจ อยากให้เยาวชน “คนรุ่นใหม่” เข้าใจและรู้เท่าทันถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลและการแพร่ระบาดของโควิด-19

รอเฮ‼️สธ.เผยแผนฉีดวัคซีนโควิด 3 ระยะ เริ่ม ก.พ.-เม.ย. 2 ล้านโดสใน 5 จังหวัด

กระทรวงสาธารณสุข เผยแผนการฉีดวัคซีนโควิด 19 แบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะแรก ก.พ.-เม.ย.นี้ 2 ล้านโดส ใน 5 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า อสม. 8 หมื่นคน เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค 2 หมื่นคน และกลุ่มเสี่ยง 9 แสนคน