เกรท วอลล์ มอเตอร์ พบนายกฯ หวังดันไทยเป็นศูนย์กลางผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน

1,461

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้อนรับ นายจางเจียหมิง ประธานบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร

โดยนายกฯแสดงความยินดีที่บริษัทเกรท วอลล์ มอเตอร์ เล็งเห็นถึงศักยภาพของไทยในการเป็นฐานการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะการส่งเสริมตลาดรถยนต์ไฟฟ้าประเภท xEV (Electric Vehical) สอดคล้องกับนโยบาย BCG (Bio-Circular-Green Economy) ของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานน้ำมันเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

เกรท วอลล์ มอเตอร์ พบนายกฯ หวังดันไทยเป็นศูนย์กลางผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน
เกรท วอลล์ มอเตอร์ พบนายกฯ หวังดันไทยเป็นศูนย์กลางผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน

นายเจียหมิงฯขอบคุณรัฐบาลไทย ที่ให้การสนับสนุนการลงทุนในประเทศไทย พร้อมชื่นชมศักยภาพของไทยด้านการผลิตยานยนต์ซึ่งตรงกับแนวทางของบริษัทฯ ที่เน้นการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้ นอกจากไทยจะได้เปรียบในเรื่องทำเลที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียนแล้ว รัฐบาลยังดำเนินนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย
บริษัท ได้วางแผนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไตรมาสแรกที่จำนวน 80,000 คัน และมีเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกรถยนต์ของเกรทวอลล์ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการจ้างงานและการพัฒนาทักษะแรงงานด้านต่าง ๆ ให้กับคนไทยเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตอีกด้วย

ในโอกาสนี้ ประธานบริษัทเกรท วอลล์ได้มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์จำนวน 500,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของไทยในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อแจกจ่ายให้บุคลากรที่ทำหน้าที่ควบคุมการระบาด และเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน ด้วย

Comments
Loading...