โปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กระทรวงสาธารณสุข

927

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางกาแพทย์ เพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19

โปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กระทรวงสาธารณสุข
โปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กระทรวงสาธารณสุข

โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 ณ อาคารกองกิจการในพระองค์ (สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์) พระที่นั่งอัมพรสถาน

โปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กระทรวงสาธารณสุข
โปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ให้แก่โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย 1.Isolation Gown จำนวน 1,500 ชุด 2. Coverall Gown จำนวน 500 ชุด และ 3. Reusable Isolation Gown จำนวน 1,500 ชุด เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กระทรวงสาธารณสุข
โปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้รับมอบกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่พร้อมระบบวิดีทัศน์ ชนิดภาพ 3 มิติ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 5,500,000 บาท ใช้ในการจัดซื้อและมอบให้กับโรงพยาบาลพังงาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการของโรงพยาบาลให้กับประชาชน

Comments
Loading...