โปรดเกล้าฯเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

1,208

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน ไปเยี่ยมนายวีระศักด์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ตึกมหิดลวรานุสรณ์ โรงพยาบาลศิริราช โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครมีอาการดีขึ้นตามลำดับ

โปรดเกล้าฯเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
โปรดเกล้าฯเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
โปรดเกล้าฯเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
โปรดเกล้าฯเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
Comments
Loading...