นายกฯนำ ครม.ฉีดวัคซีนโควิด-19สร้างความมั่นใจหลังฉีดยังสบายดี

1,226

นายกรัฐมนตรี นำครม. ฉีดวัคซีนโควิด-19 แอสตราเซนเนกา สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ขอบคุณคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในการจัดหาวัคซีนเพื่อคนไทย

นายกฯนำ ครม.ฉีดวัคซีนโควิด-19สร้างความมั่นใจหลังฉีดยังสบายดี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะรัฐมนตรีที่แจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

นายกรัฐมนตรีเผยวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาครั้งแรกของประเทศไทย หลังจากที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ยืนยันว่าวัคซีนมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสามารถฉีดได้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนไทย โดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าทุกคนมีความสำคัญต่อครอบครัวตนเอง ดังนั้น ทุกคนจึงมีความสำคัญเท่าเทียมกันทั้งหมด ไม่เพียงแค่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

นายกฯนำ ครม.ฉีดวัคซีนโควิด-19สร้างความมั่นใจหลังฉีดยังสบายดี

นายกฯรับฟังชี้แจงขั้นตอนการฉีด เริ่มด้วยการลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต คัดกรองซักประวัติ รับฟังการชี้แจงเพื่อยินยอมขออนุญาตฉีดวัคซีน และลงนามอนุญาตให้ฉีดวัคซีนต่อเจ้าหน้าที่ โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก เป็นผู้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มแรกให้แก่นายกรัฐมนตรี พร้อมสังเกตอาการหลังฉีดเบื้องต้นเป็นเวลา 30 นาที นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าชมว่า “มือเบา ไม่รู้สึกเจ็บเลย”

การฉีดวัคซีนในวันนี้ประกอบด้วยแอสตราเซเนกาและซิโนแวค เป็นไปตามคุณสมบัติผู้รับการฉีด คำแนะนำทางการแพทย์ และด้วยความยินยอมของผู้เข้าฉีดวัคซีน

นายกฯนำ ครม.ฉีดวัคซีนโควิด-19สร้างความมั่นใจหลังฉีดยังสบายดี
Comments
Loading...