เตรียมเฮ‼️รัฐบาล อนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ออกมาแล้ว

1,120

โดยเพิ่มจำนวนสิทธิ์ห้องพัก 2 ล้านห้อง พร้อมขยายเวลาใช้ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ซึ่งประเมินแล้วคงไม่ทันใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือในเดือนเมษายนนี้ เพราะยังต้องจัดการระบบใหม่ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น อาทิ ต้องจองล่วงหน้า 7 วัน มีการสแกนใบหน้า ผู้ประกอบการต้องแจ้งจำนวนห้องพักที่มีทั้งหมดและราคาตามจริง กำหนดให้ต้องเดินทางแบบข้ามจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในภูมิลำเนาเท่านั้น

เตรียมเฮ‼️รัฐบาล อนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ออกมาแล้ว

รวมถึงการปรับมูลค่าวอลเชอร์เหลือ 600 บาทต่อวัน เท่ากันทั้งวันธรรมดาและวันหยุด โดยคาดว่าประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์จองห้องพักเพื่อท่องเที่ยวได้ ในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม 2564

Comments
Loading...