รถไฟฟ้าสายสีแดงทดลองนั่งฟรี กรกฎาคม 2564

1,183

การรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มการทดลองเพื่อเดินรถเสมือนจริง โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ตลิ่งชัน – บางซื่อ – รังสิต

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนาคม เริ่มการทดลองเพื่อเดินรถเสมือนจริง โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ตลิ่งชัน – บางซื่อ – รังสิต ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 และสำหรับประชาชน หน่วยงาน หรือ สถานศึกษา ที่ต้องการเข้าชม และทดลองใช้บริการแบบหมู่คณะสามารถทำหนังสือแจ้งมาที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้หลังวันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

รถไฟฟ้าสายสีแดงทดลองนั่งฟรี กรกฎาคม 2564

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ ทดลองนั่งฟรี ในเดือน กรกฎาคม 2564

Comments
Loading...