ครบวงจร‼️เตรียมปรับปรุง “คลองผดุงกรุงเกษม” แหล่งท่องเที่ยวรถไฟฟ้าเชื่อมการเดินทาง ล้อ ราง เรือ

1,352

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม เป็นโครงการที่กรุงเทพมหานครมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองผดุงกรุงเกษมให้มีความสวยงาม ปรับปรุงเพื่อให้เป็นเส้นทางสัญจร สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

ครบวงจร‼️เตรียมปรับปรุง “คลองผดุงกรุงเกษม” แหล่งท่องเที่ยวรถไฟฟ้าเชื่อมการเดินทาง ล้อ ราง เรือ

ปัจจุบัน กทม.ได้จัดให้มีการเดินเรือไฟฟ้าในคลองผดุงกรุงเกษมเพื่อความสะดวกและเชื่อมต่อการเดินทาง ล้อ ราง เรือ ได้อย่างครบวงจร ให้บริการเดินเรือในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.00 น. ประมาณ 15 นาทีต่อลำ ส่วนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น. ประมาณ 30 นาทีต่อลำ จัดเก็บค่าโดยสารในอัตราไม่เกิน 10 บาท ตลอดสาย

สำหรับคลองผดุงกรุงเกษม เป็นคลองขุดรอบพระนครชั้นนอก (ชั้นที่สาม) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพิจารณาเห็นว่าบ้านเมืองเจริญขึ้น ควรขยับขยายพระนครออกไป จึงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2394 เริ่มขุดจากปากคลองริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดเทวราชกุญชร (วัดสมอแครง) ย่านเทเวศร์ มีแนวขนานไปกับคลองคูเมืองเดิม ผ่านย่านหัวลำโพง ตัดผ่านคลองมหานาคไปทะลุแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้านหนึ่งบริเวณวัดแก้วแจ่มฟ้า สี่พระยา

ครบวงจร‼️เตรียมปรับปรุง “คลองผดุงกรุงเกษม” แหล่งท่องเที่ยวรถไฟฟ้าเชื่อมการเดินทาง ล้อ ราง เรือ

ขุดเสร็จในปี พ.ศ. 2395 ได้รับพระราชทานชื่อว่า “คลองผดุงกรุงเกษม” คลองนี้ตัดผ่านคลองมหานาค บริเวณสี่แยกมหานาค ซึ่งเป็นย่านการค้าที่สำคัญ ผ่านบริเวณหัวลำโพงในปัจจุบัน ผ่านวัดมหาพฤฒาราม (เดิมเรียกว่า วัดท่าเกวียน) ในสมัยที่ทำการขุดมีขนาดกว้าง 20 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 5.5 กิโลเมตร

Comments
Loading...