นายกฯสั่งภาครัฐ Work from Homeถึง 30 เม.ย. 64

774

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเผยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระจายเกือบทุกจังหวัด และพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายจังหวัด รวมถึงมีข้าราชการระดับผู้บริหารและระดับเจ้าหน้าที่รวมทั้งครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 หลายราย จึงขอเน้นย้ำข้าราชการทุกส่วนราชการปฏิบัติตามมาตรการ

นายกฯสั่งภาครัฐ Work from Homeถึง 30 เม.ย. 64

มาตรการส่วนบุคคล
สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ อย่างเคร่งครัดทุกกิจกรรม
บุคคลที่เคยไปพื้นที่เสี่ยงให้กักกันตนเองอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่สาธารณะ

มาตรการในสถานที่ทำงาน/สถานศึกษาอบรม
Work from Home เต็มขีดความสามารถ ถึง 30 เม.ย. 64
จัดประชุม การเรียน การอบรม แบบ Online

Comments
Loading...