1 ล้านโดส‼️ส่งมาถึงไทยแล้ว วัคซีนจีนช่วยไทยสู้โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

1,281

วันที่ 6 พฤษภาคม วัคซีนซิโนแวคชุดล่าสุดจำนวน 1 ล้านโดสส่งมาถึงกรุงเทพฯ โดยปัจจุบันจีนได้ส่งออกวัคซีนซิโนแวคมายังประเทศไทยแล้วจำนวน 3.5 ล้านโดส เพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนอย่างเป็นระเบียบของไทยและต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งใหม่ นอกจากนี้ วัคซีนจำนวน 5 แสนโดสที่รัฐบาลจีนบริจาคให้แก่รัฐบาลไทย และวัคซีนอีกจำนวน 2 ล้านโดสที่ไทยจัดซื้อจะทยอยมาถึงไทยในเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งจะช่วยไทยต่อสู้โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

1 ล้านโดส‼️ส่งมาถึงไทยแล้ว วัคซีนจีนช่วยไทยสู้โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันนี้ วัคซีนที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ทั่วโลกและวัคซีนกลายเป็นสินค้าที่หายาก จีนได้ปฏิบัติตามแนวคิดการร่วมอนาคตของมนุษยชาติด้วยการกระทำ

ในเมื่อจำนวนวัคซีนของจีนยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการภายในประเทศ แต่จีนยังคงพยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือไทยและประเทศเพื่อนบ้านในการต่อสู้กับโควิด-19 วัคซีนจีนทุกเข็มนั้นได้มาไม่ง่าย และเต็มไปด้วยมิตรภาพและความห่วงใยของชาวจีนที่มีต่อพี่น้องชาวไทย เชื่อมั่นว่าวัคซีนจีนจะมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการฉีดวัคซีนของไทย แม้ว่าโควิดจะรุนแรงแต่เราอยู่เคียงข้างกัน เราจะฝ่าฟันความยากลำบากไปได้ด้วยกัน

โควิด19เราต้องรอด
Comments
Loading...