นายกฯลงนามดันไทยสู่ศูนย์กลางผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอาเซียน

979

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ ฟอกซ์คอนน์ เทคโนโลยี กรุ๊ป ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual MOU Signing Ceremony)

โดยความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการผลักดันให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตและเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากลมากยิ่งขึ้นครับ

นายกฯลงนามดันไทยสู่ศูนย์กลางผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอาเซียน

ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า ได้มีนโยบายและกำหนดทิศทางการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อรักษาและต่อยอดความเป็นผู้นำของฐานการผลิตยานยนต์เพื่อการส่งออกในภูมิภาค เราได้ตั้งเป้าหมายว่าการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของไทยจะเติบโตเป็น 30% ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในประเทศ หรือประมาณ 7 แสนคันต่อปี ภายในปี พ.ศ. 2573

ซึ่งเน้นย้ำจุดยืนของประเทศไทยที่จะเป็นศูนย์กลางการลงทุนยานยนต์ไฟฟ้าสำคัญของอาเซียน และส่งผลให้ประเทศบรรลุเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

ต่อจากนี้ไป ภาครัฐและภาคเอกชนต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การเชื่อมโยงผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ การพัฒนาขีดความสามารถ องค์ความรู้ และการผลักดันผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ

Comments
Loading...