Monthly Archives

มิถุนายน 2021

หมอยง‼️เผย “ความจริง…เปรียบเทียบเหตุการณ์/อาการไม่พึงประสงค์ วัคซีน Sinovac กับ AstraZeneca…

หมอยง‼️เผย “ความจริง…เปรียบเทียบเหตุการณ์/อาการไม่พึงประสงค์ วัคซีน Sinovac กับ AstraZeneca ต่างกันชัดเจน แต่ทั้งคู่ มีความปลอดภัย และประสิทธิผล”…

นายกฯเร่งช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารและภัตตาคารโดยไม่ต้องปิดหรือปลดลูกจ้าง

นายกฯเร่งช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารและภัตตาคารโดยไม่ต้องปิดหรือปลดลูกจ้าง