Daily Archives

มิถุนายน 11, 2021 | 22:08

หมอยง‼️เผย “ความจริง…เปรียบเทียบเหตุการณ์/อาการไม่พึงประสงค์ วัคซีน Sinovac กับ AstraZeneca…

หมอยง‼️เผย “ความจริง…เปรียบเทียบเหตุการณ์/อาการไม่พึงประสงค์ วัคซีน Sinovac กับ AstraZeneca ต่างกันชัดเจน แต่ทั้งคู่ มีความปลอดภัย และประสิทธิผล”…