นายกฯลงนามรับมอบสวนป่า “เบญจกิติ” พื้นที่สีเขียวกลางเมือง

8,045

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกการส่งมอบ – รับมอบสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2 – 3 บางส่วน ระหว่างกองทัพบกกับกรมธนารักษ์ และกรมธนารักษ์กับกรุงเทพมหานคร ซึ่งกองทัพบกได้ก่อสร้างพื้นที่ก่อสร้างที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมมอบหนังสืออนุญาตการให้ใช้ที่ราชพัสดุใหักับกรุงเทพมหานคร

นายกฯลงนามรับมอบสวนป่า “เบญจกิติ” พื้นที่สีเขียวกลางเมือง

นายกฯ ได้เดินไปยังจุดทางเดินลอยฟ้าเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ พร้อมชมทัศนียภาพบริเวณโดยรอบ

การจัดสร้างสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” มีเนื้อที่รวมประมาณ 450 ไร่ ออกแบบสวนสาธารณะ เป็น 2 ส่วน คือ สวนน้ำ และสวนป่า โดยสวนป่าระยะที่ 1 นั้น ได้ส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการแล้ว

โดยมีกำหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือน เม.ย. 65 ต่อจากนั้นจะเตรียมจัดงานเปิดโครงการฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 ส.ค. 65 และจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าใช้ประโยชน์ต่อไป

Comments
Loading...