สมเด็จพระสังฆราช ทรงสักการบูชา ปูชนียวัตถุ ทรงจุดเทียนรุ่งที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศ บูชาพระรัตนตรัย

6,948

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงสักการบูชาปูชนียวัตถุในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แล้วเสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เสด็จลงพระอุโบสถ

ทรงจุดเทียนรุ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศเพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัย ทรงนำคณะสงฆ์สวดมนต์ทำวัตรค่ำ คณะสงฆ์สวดวิสาขบูชาคาถา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ แล้วทรงสดับพระธรรมเทศนา เนื่องในดิถีวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕

อนึ่ง ในราตรีนี้ พระเถรานุเถระวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จักแสดงพระธรรมเทศนา สลับสวดคาถาธรรมบรรยายโดยสรภัญวิธีจนตลอดรุ่ง ตามที่วัดราชบพิธจัดแสดงพระธรรมเทศนาในราตรีดิถีบูชาพิเศษ ได้แก่ ดิถีมาฆบูชา ดิถีวิสาขบูชา และดิถีอัฐมีบูชาถึงรุ่งเช้า สืบมาเป็นธรรมเนียมประจำพระอาราม

Comments
Loading...