เฮลั่น‼️ศบค.คลายล็อกเริ่ม 1 มิ.ย.พื้นที่สีฟ้า เขียว ผับ บาร์คาราโอเกะ” เปิดไม่เกินเที่ยงคืน

7,898

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงผลการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ โดยระบุว่า สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบ อบ นวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดดำเนินการได้ในพื้นที่สีเขียว และสีฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.นี้ โดยให้บริการไม่เกิน 24.00 น. จำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่งดกิจกรรมส่งเสริมการvาย พนักงาน นักร้อง นักดนตรีต้องได้รับวัคซีนครบโดส และต้องตรวจคัดกรองพนักงานทุกวัน และตรวจ ATK ทุก 7 วัน หรือเมื่อมีอาการ

ผับ-บาร์

โดยมาตรการสำหรับสถานประกอบการ ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai stop COVID 2+ และปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting

ผับ-บาร์

อนุญาตให้เปิดบริการเฉพาะสถานบันเทิงที่ขึ้นทะเบียนสถานบริการ/สถานประกอบการและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. โดยต้องจัดพื้นที่ให้บริการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ อย่างน้อย 1 เมตร หรือตามมาตรการราชการกำหนด มีการระบายอากาศได้ดี ส่วนอาคารปิดควรเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

Comments
Loading...