นายกฯ เยือน “เมืองสกลนคร”

5,498

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงทุกวัย โดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบชี้เป้า (TPMAP) และความก้าวหน้าการเป็นศูนย์กลางสมุนไพร ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร

นายกฯ เยือน “เมืองสกลนคร”

ผลการดำเนินงานที่ จ.สกลนคร มีจำนวนประชากรรวม 1.14 ล้านคน โดยเป็นประชาชนตามเป้าหมาย TPMAP 12,261 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 ที่มีจำนวน 22,922 คน

นายกฯ เยือน “เมืองสกลนคร”

ส่วนความก้าวหน้าการเป็นศูนย์กลางสมุนไพรนั้น ได้กำหนดเป้าหมายการเป็น “มหานครแห่งพฤกษเวช” ซึ่งเป็น 1 ใน 4 จังหวัด (สกลนคร ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี และเชียงราย) ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นจังหวัดต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยและศูนย์กลางสมุนไพรอย่างครบวงจร . มีโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นศูนย์กลางในการตรวจวินิจฉัย รักษา ตามหลักแผนไทยและแพทย์แผนประยุกต์ รวมทั้งการผลิต ส่วนการจัดซื้อวัตถุดิบสมุนไพรนั้น มุ่งเน้นจากเกษตรกรในพื้นที่

นายกฯ เยือน “เมืองสกลนคร”

ทั้งนี้ นายกฯ ได้แนะนำว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรใหม่ ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์จากกัญชานั้น มีทั้งคุณและโทษ ต้องช่วยกันทำความเข้าใจ ใช้ให้ถูกจุด ใช้ปริมาณที่เหมาะสม เพื่อจะได้รับผลประโยชน์ต่อร่างกาย มากกว่าการได้รับโทษ ซึ่งการนำสมุนไพรพืชเศรษฐกิจมาแปรรูปเพิ่มคุณค่า เป็นยารักษาโรคเป็นสิ่งที่ดี ทั้งต่อเศรษฐกิจและสุขภาพ แต่ต้องควบคุมให้ได้

Comments
Loading...