มท.แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4…

มท.แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

ผู้ว่าวีระศักดิ์ส่งกำลังใจให้อาต้อย น้าค่อม และผู้ป่วยโควิดทุกคนหายในเร็ววัน

ผู้ว่าวีระศักดิ์ส่งกำลังใจให้อาต้อย น้าค่อม และผู้ป่วยโควิดทุกคนหายในเร็ววัน