Browsing Category

การเมือง/เศรษฐกิจ

ประเดิม!!บิ๊กตู่ ภารกิจแรกควบตำแหน่ง รมว.กห. หลังโปรดเกล้าฯ

บิ๊กตู่ ประเดิมภารกิจควบตำแหน่ง รมว.กห.หลังโปรดเกล้า ฯ วานนี้ เปิดทำเนียบรัฐบาลให้ 10 รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน

นายกฯชวนทำบุญรักษาศีล ลด ละเลิกอบายมุขเทศกาลเข้าพรรษา

นายกฯชวนทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อถวายถวายเป็นพุทธบูชา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นายกฯขอทุกคนเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันหากเกิดภัยพิบัติ

นายกฯขอทุกคนเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันหากเกิดภัยพิบัติ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

บิ๊กตู่ปลื้มไทยติด1ในอาเซียนประเทศที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายกฯปลื้มไทยติด1ในอาเซียนประเทศที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี