Browsing Category

การเมือง

นายกฯเตรียมลงใต้เปิดศูนย์ราชการยะลา

นายกฯ มีกำหนดเปิดศูนย์ราชการภาคใต้ตอนล่าง ศูนย์กลางการบริการประชาชนแบบครบวงจรขนาดใหญ่ แห่งเดียวใน 5 จังหวัดภาคใต้

บิ๊กตู่เปิดประชุมรมต.อาเซียน ครั้งที่ 52

นายกฯ เปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 พร้อมสนับสนุนบทบาทอาเซียนให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

ประเดิม!!บิ๊กตู่ ภารกิจแรกควบตำแหน่ง รมว.กห. หลังโปรดเกล้าฯ

บิ๊กตู่ ประเดิมภารกิจควบตำแหน่ง รมว.กห.หลังโปรดเกล้า ฯ วานนี้ เปิดทำเนียบรัฐบาลให้ 10 รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน

นายกฯชวนทำบุญรักษาศีล ลด ละเลิกอบายมุขเทศกาลเข้าพรรษา

นายกฯชวนทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อถวายถวายเป็นพุทธบูชา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี