Browsing Category

การเมือง

โป๊ป“ทรงชื่นชมนายกฯไทยเป็นคนถ่อมตน

โป๊ป“ทรงชื่นชมนายกฯไทยเป็นคนถ่อมตน ทรงยินดีกับการเลือกตั้ง และ เป็นการกลับมาสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย แค่

นายกฯย้ำรมต.กลาโหมอาเซียนทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน

นายกรัฐมนตรีย้ำต่อรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน

ผบ.ทบ.ลงใต้ติดตามความคืบหน้าความไม่สงบลำพะยา

ผบ.ทบ.ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตามความคืบหน้าคดีคนร้ายยิงป้อม ชรบ.ลำพะยา พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์

นายกฯร่วมรณรงค์สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

นายกรัฐมนตรีชมบูธ รณรงค์สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นายกฯนั่งเรือชมการท่องเที่ยวทางน้ำ “วิถีคลอง วิถีไทย”

นายกฯ นั่งเรือชมการท่องเที่ยวทางน้ำ “วิถีคลอง วิถีไทย” คลองดำเนินสะดวก ต้นแบบเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำ

นายกฯเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่นชมและขอบคุณทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมสุดยอดอาเซียน

ชื่นชมและขอบคุณทุกหน่วยงาน ร่วมดูแลความมั่นคงปลอดภัย ตลอดการประชุมสุดยอดอาเซียน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ