Browsing Category

ข่าวภายในประเทศ

ปิติ!พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงห่วงใยประชาชนจากเหตุความไม่สงบที่โคราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชกระแส ทรงแสดงความเสียพระราชหฤทัย ในเหตุการณ์กราดยิงที่ จ.นครราชสีมา

โปรดเกล้าฯผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพผู้เสียชีวิต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์

นายกฯมอบโล่เยาวชนด้านศิลปะ 3 จว. ชายแดนภาคใต้

นายกรัฐมนตรีมอบโล่เกียรติบัตรสำหรับเยาวชนที่ผ่านการประกวดศิลปะ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะใน 3

กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จฯสมโภชน์พระอุโบสถ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินสมโภชน์พระอุโบสถ

ผบ.ทบ.-ผบ.นสศ.ร่วมกระโดดร่มกับนักเรียนนายร้อย จปร.

ผบ.ทบ. และ ผบ.นสศ.ร่วมกระโดดร่มกับนักเรียนนายร้อย จปร.ที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ

สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายรัชกาลที่4

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม