Browsing Category

ข่าวภายในประเทศ

ปีติ!จีนทูลเกล้าฯเหรียญรางวัลเกียรติยศแด่ “กรมสมเด็จพระเทพ”

จีนถวายเหรียญรางวัลเกียรติยศแด่ ‘กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ’ ประธานาธิบดีของจีน สีจิ้นผิง

4จว.ยังอ่วมเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูที่พักอาศัยและสภาพจิตใจ

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ 4 จังหวัด ระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กรมชลฯปรับลดระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือลดลง

กรมชลฯ ปรับลดระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา หลังน้ำเหนือลดลงปริมาณน้ำที่ไหลหลากลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ อ.เมืองนครสวรรค์

5จว.ระดมกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปภ.รายงานยังมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ 5 จังหวัด ระดมกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย นายชยพล

นายกฯเยี่ยมชมโรงเรียนต้นแบบแห่งการปฏิรูปการศึกษา

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ โรงเรียนต้นแบบแห่งการปฏิรูปการศึกษา

5จังหวัดยังอ่วมอุบลหนักสุดปภ.เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพล พายุโพดุลและคาจิกิ 5 จังหวัด ระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายกฯลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คนวัยทำงาน

นายกฯ เป็นสักขีพยานลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คนวัยทำงานในสถานประกอบการ