Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกฯนำปลูกป่าและสร้างแนวกันไฟป่า

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสากว่า 1,000 คน