Browsing Category

ข่าวพระราชสำนัก

ข่าวพระราชสำนัก

26 ตุลาคม​ 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาท ทหาร-ตำรวจชั้นนายพลเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-พระราชินีเสด็จฯทรงเปิดประชุม“โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชบพิธฯ

21 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน

18 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินีเสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

ประกาศสำนักพระราชวังกรมสมเด็จพระเทพฯจะเสด็จเยือนจีน

ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี