Browsing Category

ข่าวพระราชสำนัก

ข่าวพระราชสำนัก

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด.ตะโกปิดทอง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง…

สมเด็จพระเทพฯ ทรงร่วมประชุมการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระเทพฯ ทรงร่วมประชุมคณะกรรมการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ 26 ม.ค. เวลา 17.30 น.…

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเปิดรพ.เวชชารักษ์ ลำปาง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง อำเภอเกาะคา…

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงติดตามโครงการแลกเปลี่ยนฯสิงคโปร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระยะสั้น…

สมเด็จพระเทพเสด็จฯมัสยิดบ้านเขาตันหยง จังหวัดนราธิวาส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินลานเฟื่องฟ้า พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตำบลกะลุวอเหนือ…