สำนักข่าว SAWASDEENEWS ได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว
ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
จึงขอเรียนเชิญทุกท่านโปรดติดตามข่าวสารได้ตลอดไป
เรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

[td_block_text_with_title custom_title=”Contact Details”]Newspaper Comunication Service
ติดต่อผ่าน Email address : contact@sawasdeenews.com

Tel :

Line ID :

facebook : https://www.facebook.com/

Email: contact@sawasdeenews.com[/td_block_text_with_title]

[td_block_text_with_title custom_title=”ข่าวภาคประชาชน”]ข่าว HOT ประเดน HIT กับทีมข่าว สวัสดีนิวส์ [/td_block_text_with_title]

Send us a message!

รับข้อมูลข่าวสารผ่านทาง social network

[td_block_2 limit=”3″ custom_title=”LATEST POSTS” td_filter_default_txt=”All”][td_block_ad_box spot_id=”sidebar” spot_title=”- Advertisement -“]
0%