Browsing Tag

กรมปภ.

โปรดเกล้าฯกรมปภ.ถวายผ้ากฐินพระราชทานวัดโพธิสมภรณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินอัญเชิญไปทอดถวาย ณ วัดโพธิสมภรณ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย…