Browsing Tag

กระชับความร่วมมือ

ไทย-อิหร่านกระชับความร่วมมือหวังรักษาความสัมพันธ์และร่วมมือทุกมิติ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับ นายโมเซน มุฮัมมะดีย์ (H.E. Mr. Mohsen Mohammadi) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่