Browsing Tag

กองกำลังปกป้องชาวเคิร์ด

ซีเรียยกทัพเข้าปกครองมานบิจครั้งแรกหลังสงคราม 6 ปี

กองทัพซีเรียยกทัพเข้าควบคุมเมืองมานบิจอย่างสมบูรณ์หลังถูกไอซิสยึดครองนานตั้งแต่ 6 ปีก่อน สำนักข่าวต่างประเทศเกือบทุกสำนักรายงานข่าวกองทัพซีเรียเคลื่อนกำลังเข้าสถาปนาอธิปไตยเต็มรูปแบบเหนือเมืองมานบิจ…