Browsing Tag

การประชุมอาเซียนยุโรป

นายกฯเสนอ3แนวทางอาเซียนยุโรปร่วมมือใกล้ชิดยิ่งขึ้น

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมเต็มคณะ วาระที่ 1 ในหัวข้อ “Building the future together: Promoting inclusive growth and sustainable connectivity” ณ อาคารยูโรปา กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม พลเอกประยุทธ์…