Browsing Tag

การฝึกทหารราบ

สมเด็จเจ้าฟ้าทีปังกรฯเสด็จฯทอดพระเนตรการฝึกทหารราบ ค่ายธนะรัชต์

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปยังกองบัญชาการ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงนำพระสหาย ทัศนศึกษาการสาธิตการฝึกของทหารราบ ในการนี้