Browsing Tag

การศึกษา

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนและมอบทุนการศึกษา

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียน บุคลากร และนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อติดตามแผนการพัฒนาโรงเรียน ผลการขับเคลื่อนคุณธรรมสู่ชุมชน และนักเรียนทุนพระราชทานในพื้นที่…