Browsing Tag

การเลือกตั้ง

บิ๊กตู่ยัน การเลือกตั้งเป็นไปตามโรดแมป

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและการเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศจากทวีปยุโรปที่เข้ามาพบ และคาดว่าจะเป็นผลดีต่อประเทศไทย เนื่องจากตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ในส่วนของกระทรวงต่าง ๆ…