Browsing Tag

กิจการภายในของอิหร่าน

รัสเซียกร้าวต่างชาติอย่ายุ่งเรื่องภายในของอิหร่าน

วันที่ 2 มกราคม 2561 สถานทูตรัสเซียในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เตือนถึงการแทรกแซงจากต่างประเทศในอิหร่านเมื่อการประท้วงต่อต้านรัฐบาลได้กลายเป็นความรุนแรง มีผู้เสียชีวิตถึง 13…