Browsing Tag

ก.ตร.

นายกฯ เป็นประธานประชุม ก.ตร. พิจารณาแต่งตั้งโผตำรวจ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เป็นประธานการประชุมก.ตร. นายกฯเผยหลังการประชุมว่า การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับการ (ผกก.)