Browsing Tag

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

งดงาม‼️กองทัพเรือทำการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งสุดท้าย

9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กองทัพเรือทำการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะมีพระราชพิธีจริงในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 โดยได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาเริ่มซ้อมตั้งแต่ช่วงเวลา 13.30 น.

กองทัพเรือซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งที่ 10

กองทัพเรือจัดให้มีการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยเป็นการซ้อมย่อยในครั้งที่ 10 มีขบวนเรือพระราชพิธีเข้าร่วมในการซ้อมจำนวน 52 ลำ และกำลังพล รวม 2,311 นาย 10 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น. กองทัพเรือ โดย

ชมพิธีซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครั้งที่ 6 ของกองทัพเรือ

กองทัพเรือ ทำการฝึกซ้อมย่อย ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครั้งที่ 6 เมื่อเวลา 15.30 น. กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร