Browsing Tag

ขบวนเรือพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารค

กองทัพเรือจัดซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารค#9

กองทัพเรือจัดให้มีการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยเป็นการซ้อมย่อยในครั้งที่ 9 มีขบวนเรือพระราชพิธีเข้าร่วมในการซ้อมจำนวน 52 ลำ และกำลังพล รวม 2,311 นาย 7 ตุลาคม 2562) เวลา 15.30 น. กองทัพเรือ โดย