Browsing Tag

ขาเทียม

สมเด็จพระเทพ เสด็จฯพระราชทานขาเทียมผู้พิการจ.สุราษฎร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อให้คนพิการขาขาด…