Browsing Tag

ครบรอบ100ปีสงครามโลกครั้งที่1

กะบะพุ่งชนขบวนรถนายกฯอังกฤษ-เบลเยี่ยมตำรวจนำขบวนเจ็บ !

ขบวนรถของนายกรัฐมนตรีอังกฤษและนายกรัฐมนตรีเบลเยียมถูกรถกะบะพุ่งชนระหว่างเดินทางไปวางพวงมาลาเพื่อระลึกถึงวันครบรอบ 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1…