Browsing Tag

ครั้งที่ 10

กองทัพเรือซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งที่ 10

กองทัพเรือจัดให้มีการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยเป็นการซ้อมย่อยในครั้งที่ 10 มีขบวนเรือพระราชพิธีเข้าร่วมในการซ้อมจำนวน 52 ลำ และกำลังพล รวม 2,311 นาย 10 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น. กองทัพเรือ โดย