Browsing Tag

ครั้งที่ 35

นายกฯปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35ขอบคุณทุกฝ่าย

นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในพิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง โดยขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ ภายใต้แนวคิดหลักคือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

นายกฯยินดีต้อนรับผู้นำ เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วม “การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 แบบเต็มคณะ” (Plenary) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับภายนอกของอาเซียน และการกำหนดทิศทางในอนาคต