Browsing Tag

คลื่นลมดินโคลนถล่ม

ปภ.เตือน10-14สค.รับมือฝนตกหนักคลื่นลมดินโคลนถล่ม

10 สค 61 - ปภ.ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก – คลื่นลมแรง – เฝ้าระวังดินโคลนถล่ม ในช่วงวันที่ 10 - 14 ส.ค. 61 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย…