Browsing Tag

คล้ายวันประสูติ

4 กรกฎาคม คล้ายวันประสูติ ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

นายกฯเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชวันคล้ายวันประสูติ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา และคณะรัฐมนตรี เข้าเฝ้าถวายเครื่องสักการะ สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2561 ทรงเจริญพรรษายุกาล ครบรอบ 91 พรรษา…

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเจริญพระพุทธมนต์ คล้ายวันประสูติ

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการที่พระเถราจารย์และคณะสงฆ์วัดราชบพิธ ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์…