Browsing Tag

คำขวัญวันเด็ก

“รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี่”ลุงตู่มอบคำขวัญวันเด็ก 2561

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็กสำหรับปีพ.ศ.2561 มาแล้วคือ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"