Browsing Tag

คุณหญิง

โปรดเกล้าฯถอดยศ ไล่ออก ปลด 6 นายพลตำรวจ-พลตรีหญิง -พันตรี-ร้อยโท -คุณหญิงกระทำความผิดวินัย

6 -นายพลตำรวจ-พลตรีหญิง -พันตรี-ร้อยโท -คุณหญิง ถูกปลด ไล่ออก ถอดยศ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ให้ปลดและไล่ออก ถอดยศ4 นายทหารชั้นสัญญาบัตร -1 คุณหญิง และ 1 นายพลตำรวจ ข้าราชการในพระองค์ พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์