Browsing Tag

งดจัด

ครม.งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม 18-31 มีค.63

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า แม้จะยังไม่เข้าระยะที่ 3 แต่เพื่อลดการแพร่กระจายที่เพิ่มมากขึ้น ครม.ได้ให้ความเห็นชอบตามข้อสรุปในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา