Browsing Tag

งบแต่ละส่วน

นายกฯย้ำ!งบแต่ละส่วนผ่านการกลั่นกรองไม่ซ้ำซ้อนชัดเจน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชี้แจงต่อที่ประชุม เกี่ยวกับประเด็น Big data ซึ่งก่อให้เกิดการจัดเก็บข้อมูลปริมาณมหาศาลนั้น สามารถแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ ฐานข้อมูลที่หน่วยงานจัดเก็บไว้ อันเป็นข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Big data