Browsing Tag

จังหวัดปัตตานี

กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จฯปฏิบัติพระราชกรณียกิจจังหวัดปัตตานี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี