Browsing Tag

จังหวัดมหาสารคาม

โปรดเกล้าฯผู้ว่า มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

16 ม.ค. 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดมหาสารคาม เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 750 ผืน…