Browsing Tag

จังหวัดเชียงใหม่

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ตํารวจตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงใหม่

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปติดตามและเยี่ยมประชาชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโอกาสนี้