Browsing Tag

จากนิทานชาวบ้าน

ตำนานลอยกระทงจากนิทานชาวบ้าน

1. ตำนานลอยกระทงจากนิทานชาวบ้าน เรื่องกาเผือก เมื่อครั้งดึกดำบรรพ์มีกาเผือกสองตัวผัวเมียทำรังอยู่บนต้นไม้ในป่าหิมพานต์ใกล้ฝั่งแม่น้ำ วันหนึ่งกาตัวผู้ออกไปหากินแล้วหลงทางกลับรังไม่ได้ ปล่อยให้นางกาตัวเมียซึ่งกกไข่อยู่ 5 ฟอง…